ફાજલ ભાગો

પોલીકોલ્ડ મુખ્ય નિયંત્રણ પેનલ

polycold主板

પોલીકોલ્ડ ઓપરેશન પેનલ

Polycold Operation panel

રેફ્રિજન્ટ

Refrigerant-(2)

275°F તાપમાન સ્વીચ XY-5002

275°F-temperature-switch-XY-5002

ઠંડા અને ગરમ પુલ

Cold-and-hot-bridge

કોલ્ડ ટ્રેપ

Cold-trap

કોમ્પ્રેસર

compressor

ડિફ્રોસ્ટિંગ કંટ્રોલ પેનલ 0℃ XY-6002 પર સમાપ્ત થાય છે

Defrosting-control-panel-ends-at-0℃-XY-6002

ઇન્સ્યુલેશન ટેપ XY-0202

Insulation-tape-XY-0202

પાર્કર કનેક્ટર ઓ-રિંગ XY-0200

Parker-connector-O-ring-XY-0200

પાર્કર કનેક્ટર પ્લગ XY-1010

parker-connector-plug-XY-1010

પાર્કર કનેક્ટર XY-1004

parker-connector-XY-1004

પાર્કર ઓ-રિંગ સીલ XY-1008

parker-O-ring-seal-XY-1008

પોલીકોલ્ડ કોમ્પ્રેસર તેલ XY-0208

POLYCOLD-compressor-oil-XY-0208

પોલીકોલ્ડ ડ્રાય ફિલ્ટર

POLYCOLD-dry-filter

પોલીકોલ્ડ લીક ડિટેક્ટર XY-0204

POLYCOLD-Leak-Detector-XY-0204

પોલીકોલ્ડ થર્મોકોપલ XY-0203

polycold-thermocouple-XY-0203

પોલીકોલ્ડ XUJ, B6 સોલેનોઇડ વાલ્વ કોઇલ XY-0911

polycold-XUJ,-B6-solenoid-valve-coil-XY-0911

પ્રેશર સેન્સર

Pressure-Sensor

શોક ટ્યુબ

Shock-tube

સોલેનોઇડ વાલ્વ અને હેન્ડ વાલ્વ

hand-valve

VCR કનેક્ટર પ્લગ XY-1009

VCR-connector-plug-XY-1009

VCR કનેક્ટર XY-1001

VCR-connector-XY-1001

300°F તાપમાન સ્વીચ XY-5001

300°F-temperature-switch-XY-5001

પોલીકોલ્ડ XUJ રેફ્રિજરેશન સોલેનોઇડ વાલ્વ XY-0912

polycold-XUJ-Refrigeration-solenoid-valve-XY-0912

રેફ્રિજરેશન કોઇલ XY-1016 (ઉપયોગ અનુસાર કસ્ટમાઇઝ્ડ સાઇઝ)

Refrigeration-coil-XY-1016-(customized-size-according-to-usage)

પોલીકોલ્ડ ડિફ્રોસ્ટ (પાણીનું તાપમાન) બોર્ડ

Polycold Defrost (water temperature) Board

રેફ્રિજરેશન કનેક્ટિંગ પાઇપ XY-1015 (વાસ્તવિક ઉપયોગ અનુસાર લંબાઈ અને સંયુક્ત સ્વરૂપ નક્કી કરો)

Refrigeration-connecting-pipe-XY-1015-(determine-the-length-and-joint-form-according-to-the-actual-use)

તાપમાન પસંદગી સ્વીચ XY-6001

Temperature-selection-switch-XY-6001

વોટર હીટ એક્સ્ચેન્જર એક્ઝોસ્ટ તાપમાન નિયંત્રણ બોર્ડ XY-6004

Water-heat-exchanger-exhaust-temperature-control-board-XY-6004

પોલીકોલ્ડ તાપમાન નિયંત્રણ બોર્ડ

Polycold Temperature Control Board